Verder
shoppen
AFREKENEN Shoppingbag

Algemene voorwaarden

Begrippen & toepasselijkheid
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Cowboysbag zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Tenzij Cowboysbag zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart.
Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kunt u geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.
Het accepteren van een aanbieding en het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

Prijzen & kosten
Alle prijzen die op de website van Cowboysbag staan vermeld zijn inclusief 21% BTW. Alle artikelen worden binnen Nederland gratis verzonden v.a. een minimum orderwaarde van € 29,95.
De verzendkosten die bij alle verzendingen naar overige landen worden verzonden, zijn onderaan deze voorwaarden te vinden.
Als u meerdere artikelen tegelijkertijd bestelt, blijft de hoogte van de verzendkosten en/of transactiekosten gelijk.
Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is Cowboysbag bevoegd de prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.
Type- en drukfouten voorbehouden.

Leveringen
Alle producten die van maandag t/m vrijdag worden besteld en betaald, worden dezelfde werkdag verzonden. Bestellingen die op zaterdag en zondag binnenkomen, worden maandag verzonden.
Als artikelen een langere levertijd hebben of (tijdelijk) niet geleverd kunnen worden zal u dezelfde dag via e-mail hiervan op de hoogte gesteld worden.
Cowboysbag is niet aansprakelijk voor vertragingen die worden veroorzaakt door logistieke partners.
Cowboysbag kan op geen enkel moment aansprakelijk worden gehouden voor welke vorm van schade aan of verlies van een zending door logistieke partners. Bij verlies of diefstal kan de klant geen aanspraak maken op een vervangend pakket of terugbetaling van enige gelden.
Cowboysbag is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.
Cowboysbag betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van bestelde artikelen. Desondanks kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. U dient dit binnen 7 dagen na ontvangst van de artikelen te melden. De levering zal dan eventueel op kosten van Cowboysbag worden aangevuld of opnieuw worden gedaan.


Betalingsmogelijkheden
De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment dat u het aanbod aanvaardt en u voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet per e-mail is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
Het verschuldigde bedrag kan betaald worden via iDeal, Bancontact, Visa, MasterCard, American Express, PayPal, Sofortbanking, PayPal, Amex, Homepay en overboeking.
Bij betaling met Visa, MasterCard en American Express behoudt Cowboysbag zich het recht voor om te controleren of de kaart geldig is, of er voldoende bestedingsruimte is voor het afschrijven van het aankoopbedrag en of uw adresgegevens juist zijn.
Bij betalingen wordt er gebruik gemaakt van MultiSafepay en Buckaroo. Deze payment providers verzorgen de afhandeling van de transacties. MultiSafePay en Buckaroo transacties worden uitgevoerd volgens strikte veiligheidseisen.


Reclamatie & Retourneren
Wij doen er alles aan om u een perfect product te leveren. Cowboysbag raadt aan de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Mochten de bestelde artikelen niet aan uw verwachtingen voldoen, aarzel dan niet om ons per e-mail daarvan op de hoogte te stellen. Cowboysbag zal proberen eventuele problemen of klachten altijd in overleg met u en op de best mogelijke manier op te lossen.
Indien er binnen 7 dagen na ontvangst door Cowboysbag geen schriftelijke bezwaren zijn ontvangen, gaat Cowboysbag er van uit volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.
U heeft het recht de door Cowboysbag geleverde artikelen binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren. Tijdens de zichttermijn van 14 dagen dient u zorgvuldig om te gaan met de artikelen en de verpakking. U zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden.
De artikelen kunnen binnen het zichttermijn worden geretourneerd in de originele verpakking, onder toezending het uitgeprinte retourformulier. U bent zelf verantwoordelijk voor betaling van de gerelateerde verzendkosten.
Indien de artikelen ongebruikt en onbeschadigd zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet Cowboysbag de betaalde prijs exclusief de verzendkosten, uiterlijk binnen 14 dagen na retourontvangst van de artikelen. Wanneer een betaling is gedaan met een cadeaubon van Cowboysbag en/of één van de partners, wordt dit bedrag uitgekeerd in een cadeaubon van Cowboysbag.
Wanneer de door Cowboysbag afgeleverde artikelen niet binnen 14 dagen na ontvangst worden teruggezonden, gelden de zaken als geaccepteerd.


Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid van Cowboysbag, van haar personeel en de producten van Cowboysbag voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten. Cowboysbag is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
Cowboysbag aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Cowboysbag.
De aansprakelijkheid van Cowboysbag is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende artikel.
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Cowboysbag, dan wel tussen Cowboysbag en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Cowboysbag, is Cowboysbag niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Cowboysbag.

Overmacht
In een situatie van overmacht worden de verplichtingen van Cowboysbag opgeschort. Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, heeft zowel u als Cowboysbag het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding te ontbinden. Er is onder andere sprake van overmacht in geval van stakingen, storingen, import/exportverboden, ongeacht of dit zich voordoet bij Cowboysbag of bij de toeleveranciers van Cowboysbag.

Privacy
Cowboysbag respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld. Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de afhandeling van de bestelling.
Naast het uitvoeren van de bestellingen zullen de gegevens, uitsluitend na uw toestemming, worden gebruikt voor het realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie met u.
De gegevens worden nimmer aan derden ter beschikking gesteld, tenzij die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling.


Toepasselijk recht
Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

Bedrijfsgegevens voor consumenten
Cowboysbag B.V.
Karel Doormanweg 41
3115 JD Schiedam
Nederland
KVK: 66242304
BTW: NL856458971B01
Bankrekening: NL61RABO0310641845

Bedrijfsgegevens voor retailers
Cowboysbag Wholesale B.V.
Karel Doormanweg 41
3115 JD Schiedam
Nederland

KVK: 66242274
BTW: NL856458958B01

Het bedrijf is gevestigd in hetzelfde pand als The Little Green Bag.

Verzendkosten (€)
België 3,95 - Gratis bij een bestedingsbedrag boven de € 50,-
Canada 9,95
Denemarken 2,95
Duitsland 3,95 - Gratis bij een bestedingsbedrag boven de € 50,-
Finland 4,95
Frankrijk 2,95
Griekenland 4,95
Groot Brittannië 3,95 - Gratis bij een bestedingsbedrag boven de € 50,-
Hongarije 4,95
Ierland 4,95
Italië 4,95
Luxemburg 2,95
Nederland 3,95 - Gratis bij een bestedingsbedrag boven de € 50,-
Noorwegen 9,95
Oostenrijk 2,95
Polen 4,95
Portugal 4,95
Roemenië 4,95
Slovenië 4,95
Slowakije 4,95
Spanje 2,95
Tsjechische Republiek 4,95
Verenigde Staten 9,95
Zweden 2,95
Zwitserland 4,95
Overige EU landen 4,95
Overige landen 19,95


Retourkosten (€)
Nederland 3,95

Overige landen voor eigen rekening